Ga naar hoofdinhoud

2021: herdenken in stilte

En weer was de 4 mei herdenking van 2021 er één zonder publiek, voor de tweede keer op rij stond de coronapandemie publieke bijeenkomsten niet toe, volgend jaar beter, daar gaan we vanuit.

Op begraafplaats Duinrust waren de 30 oorlogsgraven allen voorzien van bloemen, terwijl bij de graven de Nederlandse driekleur halfstok hing. Op het grasveld bij de oude ingang verzamelde zich kort voor 20 uur een kleine groep mensen voor de twee minuten stilte en een stille tocht langs de graven van de oorlogsslachtoffers.

Na het zingen van het 1e en het 6e couplet van het Wilhelmus sprak burgemeester Martijn Smit. Hij herinnerde eraan dat we in het stormachtige jaar dat achter ons ligt, ook enige vrijheden hebben moeten inleveren. ‘Vrijheden die voor ons zo gewoon zijn geworden, zoals bijvoorbeeld ‘s avonds laat de straat op gaan. Ik heb het afgelopen jaar gezien wat dat inperken van vrijheid met mensen doet,’ en de burgemeester sprak over vereenzamen maar ook overlast veroorzaken op straat.
Hoewel hij het moeilijk te vergelijken vond, wees burgemeester Smit toch op de tijd van de Tweede Wereldoorlog. ‘Ik denk dat we het afgelopen jaar een beetje gevoeld hebben wat het betekent als je niets meer kan doen. Al was het toen de terreur die al die activiteiten niet meer mogelijk maakt.
‘En des te groter daarmee het respect voor mensen die toen in verzet kwamen met gevaar voor eigen leven en soms ook met het eigen leven. Wat betekende dat voor de vaders en moeders, de broers en zussen, de zonen en dochters, de vrienden en de vriendinnen. En daarom ook is het zo belangrijk dat we in Beverwijk op deze wonderschone begraafplaats stilstaan en stilzijn om hen te gedenken, de mensen die er mede aan bijdroegen dat wij in 2021 sinds 1945 in vrijheid leven,’ aldus burgemeester Smit die tot slot wees op de goede traditie van herdenken die Beverwijk de afgelopen decennia heeft opgebouwd.

Eerder deze 4e mei zijn bloemen en kransen gelegd bij het monument op het Westerhoutplein voor allen die in Beverwijk vielen door oorlogsgeweld in en na de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Smit deed dat namens het gemeentebestuur van Beverwijk, mevrouw C. Bilars-Don en de heer J. Vink namens de Stichting 4 Mei Beverwijk. In de loop van de dag kwamen er meer bloemen, van Beverwijkers, van politieke partijen, van de Scouting.

Ook zijn bloemen gelegd bij het beeld Mens Stad Leven op het Stationsplein, waarmee specifiek de slachtoffers van de 16 april razzia van 1944 en van de oorlog in voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Burgemeester Smit legde kransen namens de gemeenten Beverwijk en Velsen, mevr. M. Duinmeijer-Bos en de heer H. Heydenreich namens de Stichting Herdenking Deportaties 1944, de heren J. Zwaan en Snijders namens de Stichting Indië Monument Beverwijk, de heren T.J. Tabak en W.A. Spruit namens de Stichting 4 mei Beverwijk en de heer T. van Kaam namens de Stichting 4 en 5 mei Velsen.

Bij het monument voor de gevallenen aan de Zwaanstraat in Wijk aan Zee plaatste wethouder H. Niele-Goos een krans namens het gemeentebestuur van Beverwijk en werden bloemen gelegd door voorzitter V. van Waardenburg van Dorpsraad en de heer K. van Amersfoort namens de mensen die de herdenking in Wijk aan Zee organiseren.

Voor een video-reportage over de herdenking in  Beverwijk en Wijk aan Zee verzorgt door IJmond Nieuws klik op de volgende link:  https://youtu.be/PANo9HNbPE0

001 Smit sporeekt Duinrust

002 Duinrust HOLL

003 Duinr Engelse

005Carli en jan herdenken

004 Smit Westerhoutplein

006 Westerhouplein_2182

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.