Ga naar hoofdinhoud

Dodenherdenking Duinrust & Westerhoutplein 2018

Herdenken, herinneren en vooruit kijken

De eerste jaarrede van de Beverwijkse burgemeester Martijn Smit was er één van grote betrokkenheid bij de slachtoffers en de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. In de bomvolle aula van begraafplaats Duinrust, waar elk jaar op 4 mei wordt stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers in de gemeente Beverwijk, kreeg de burgemeester de volle aandacht van de aanwezigen.

Zijn verhaal werd omlijst met muziek van de klarinetgroep van het Tata Steel Symfonisch Blaasorkest en declamaties van de leerlingen van het Kennemer College Büllerlaan Tiara Slatman en Miura de Bont – zelfgeschreven gedichten! En ook van Meike Beentjes (Bethelschool), Cas Jongejans en Dinant Tuinebreijer, beiden leerling van De Wilgeroos.

De stille tocht, langs de graven, naar de herdenkingsplek was net als in voorgaande jaren een indrukwekkende stoet van enkele honderden belangstellenden. Na het ten gehore brengen van de taptoe door trompettist Edwin Duineveld, de twee minuten stilte, het gezamenlijk zingen van het volkslied en een slotwoord voor 4 meivoorzitter Teun-Jan Tabak, trok de stoet verder over de begraafplaats – met naast alle oorlogsgraven leden van de Beverwijkse scoutinggroepen – terug naar de aula. Daar gaf de klarinetgroep een miniconcert en was de herdenking tegen de klok van negen uur volbracht.

De Stichting 4 mei Beverwijk had eerder op de avond een herdenking op het Westerhoutplein, bij het Bevrijdingsmonument. Daar legden burgemeester Martijn Smit, vertegenwoordigers van alle politieke partijen, Carli Bilars-Don en Wim Spruit namens de Stichting 4 mei Beverwijk, vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap en ouderenpastor Trudy Joosse (PKN) en Marinet Huisman (parochie Sint Eloy) namens de Raad van Kerken een krans of bloemstuk. Alle aanwezigen defileerden aansluitend langs het monument. Leerlingen van de Bethelschool, de school die het monument heeft geadopteerd, lazen zelfgeschreven teksten en gedichten voor: Rob, Gwen, Rozemarijn, Dune, Sam, Meike en Rinke. Ian en Jur legden bloemen bij het monument.
Twee indrukwekkende bijeenkomsten, om te herinneren, te herdenken en om vooruit te kijken, live uitgezonden via Radio Beverwijk en vanaf vanavond te zien op RTV IJmond.

De foto’s bij deze tekst zijn gemaakt door Wim Moonen en Jelle van Sas, bestuursleden van de stichting

NASCHRIFT

1. De afgelopen weken hebben zeven scholen (tien klassen, circa 300 leerlingen) bezoeken gebracht aan begraafplaats Duinrust. De kinderen kregen informatie van beheerder Mark Haije en stadshistoricus Jan van der Linden over de Tweede Wereldoorlog in Beverwijk. Ook bezochten zij de oorlogsgraven. Wij hopen volgend jaar weer (meer) scholieren te mogen ontvangen.
2. Op 4 mei 2019 is het 70 jaar geleden dat het Bevrijdingsmonument op het Westerhoutplein werd onthuld. Elders op deze website meer informatie over het monument.
3. Het college van B & W van Beverwijk heeft laten weten dat eind dit jaar de verbouwing van de aula op begraafplaats Duinrust zal zijn voltooid. Dat houdt in dat de Dodenherdenking in 2019 in een grotere zaal zal plaatsvinden. Ook voor ons is dat een mooi vooruitzicht. De belangstelling voor de herdenking op Duinrust is nog altijd groeiende.

[mk_gallery images=”740,714,739,738,737,736,735,734,733,732,731,730,729,728,727,726,725,724,723,722,721,720,719,718,717,716,759,760,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803,802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782,781,780,779,778,777,776,775,774,773,772,771,770,769,768,767,766,765,764,763,762,761″ style=”style3″]
Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.