Ga naar hoofdinhoud

PB dodenherdenking 2017

Dodenherdenking op Duinrust met Tata
Steel Orkest en Syrische vluchteling

BEVERWIJK-WIJK AAN ZEE – De Dodenherdenking op donderdag 4 mei voltrekt zich ook dit jaar op een aantal locaties: Stationsplein (11.25 uur), Westerhoutplein (18.30 uur), Wijk aan Zee (19.00 uur) en op begraafplaats Duinrust (19.15 uur).

Op het Stationsplein wordt bij de muurplaquette de razzia van 16 april 1944 herdacht, er worden kransen en bloemen gelegd en leerlingen van De Wilgeroos, die de gedenkplaats hebben geadopteerd, vertellen hierover. Na afloop is er koffie en thee in het stadhuis.

’s Avonds, op het Westerhoutplein, worden bij het bevrijdingsmonument kransen en bloemen gelegd door ondermeer vertegenwoordigers van de gemeente, politieke partijen, Stichting 4 mei Beverwijk, Raad van Kerken IJmond, Turkse gemeenschap Beverwijk en de Scouting Beverwijk.
Scouts van de Admiraal van Kinsbergengroep, Die Wijck aan Duinjaghers en Wiawaha staan opgesteld bij het monument en assisteren bij de bloemlegging. Leerlingen van de Bethelschool, die het monument hebben geadopteerd, dragen gedichten voor.

De herdenkingbijeenkomst in Wijk aan Zee begint met een dienst in de Dorpskerk (Julianaplein), aansluitend is er een stille tocht over de begraafplaats, daarna is er een samenkomst bij het monument bij de strandopgang De Zwaanstraat.

Traditiegetrouw de grootste bijeenkomst is op begraafplaats Duinrust. Daar zal de Syrische vluchteling Wissam Hema de jaarrede uitspreken, wordt gemusiceerd door het Tata Steel Orkest en zal tegen achten de stille tocht naar de herdenkingsplek plaatshebben. In de aula van Duinrust dragen leerlingen van het Kennemer College zelfgeschreven gedichten voor. Bij de oorlogsgraven staan tientallen scouts opgesteld. Ook vóór dat de twee minuten stilte ingaan, declameren scholieren hun gedichten. Daarna gaan alle deelnemers terug naar de aula, waar het Tata Steel Orkest een kort concert zal geven. Tot slot is er een samenzijn met koffie en thee. Radio Beverwijk zendt dit onderdeel van de Dodenherdenking live uit.

De herdenkingen bij de muurplaquette op het Stationsplein, Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust worden georganiseerd door de Stichting 4 mei Beverwijk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; de heer J.J.T.W.M. (Jan) Vink, penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don, de heren W.H.L. (Wim) Moonen en M.J.W. (Mark) Haije, bestuursleden.
Het bestuur wordt bijgestaan door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden (Heemskerk) en de heer Paul Boonstra (gemeente Beverwijk). Zie ook www.4meibeverwijk.nl
Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Bij het ter perse gaan van deze krant is het exacte dagprogramma op 4 mei nog niet bekend.
Kijk voor de juiste locaties en tijden op onze website www.4meibeverwijk.nl

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.