Ga naar hoofdinhoud

Vrijheidsmaaltijd 2024

Met Duo La Gionda en Libanon-veteraan Peter Broek

Vrijheidsmaaltijd op 5
mei in Vredevorstkerk

Voor de derde keer organiseren de Stichting 4 mei Beverwijk, Vereniging Humanitas IJmond en de Protestantse Kerk Beverwijk-Wijk aan Zee een Vrijheidsmaaltijd, samen eten op Bevrijdingsdag.
‘Het is onrustig in de wereld, de oorlog in Gaza tussen Israël en Hamas met groeiende haat tegen Joden als gevolg, de voortmodderende oorlog in Oekraïne waar Rusland de burgerbevolking blijft bestoken, maar ook verder weg de oorlogen in Soedan en Congo, de opstand in Haïti’, aldus de organisatoren. Dus alle reden om de ‘vrijheid in Nederland te koesteren, te onderhouden en te vieren. Zondag 5 mei is het Bevrijdingsdag, dan vieren wij onze vrijheid die, zeker met het oog op al die oorlogen, ook in Europa niet echt vanzelfsprekend is’.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze maaltijd deel te nemen. De maaltijd wordt geserveerd in een bijgebouw van de Vredevorstkerk aan de Laan der Nederlanden 150, Beverwijk. De zaal is open om 17.00 uur – belangstellenden wordt verzocht om uiterlijk om om 17.30 uur aanwezig te zijn. De bijeenkomst is omstreeks 19.00 uur afgelopen.

Op het menu staan naast broodjes ook de Vrijheidsmaaltijdsoep van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. Er wordt een (alcoholvrije) toost uitgebracht op de vrede, er is muziek van Duo La Gionda en er wordt kort stil gestaan bij de waarde van vrijheid en vrede in ons land. Speciale gast is Peter Broek uit Heemskerk, één van de Libanon-veteranen die anderhalf jaar in Zuid-Libanon was gelegerd.

Landelijk vinden er circa 300 van deze maaltijden plaats, in alle vormen en maten. Kern van de Vrijheidsmaaltijd is een bijzondere ontmoeting aan de eettafel waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken: thema’s waar je niet dagelijks bij stilstaat en waar je bij uitstek op Bevrijdingsdag aandacht aan kan geven.

Wie aan deze Vrijheidsmaaltijd wil deelnemen, dient zich voor 1 mei aan e melden via een bericht naar ijmond@humanitas.nl of info@pknbeverwijk.nl

Bevrijdingsdefilé op 8 mei 1945 op de Breestraat ter hoogte van het toenmalige raadhuis. Iedereen mocht in vrijheid weer alles tonen en zeggen. Van de vaandels zijn te onderscheiden: uiterst link, BHV, de Beverwijkse Harddraverij Vereniging; in het midden achter: gymnastiekvereniging Hercules; en rechts voor een bord van een NS-medewerker die laat weten dat de spoorwegen staakten van 17 september 1944 tot Bevrijdingsdag 5 mei 1945.
(Foto: Beeldbank Museum Kennemerland)

Bevrijdingsoptocht 7 september 1945 op de Breestraat.
(Foto: beeldbank Museum Kennemerland)

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.