Ga naar hoofdinhoud

Belg Henri Wilgenhof (19) bij bevrijding van Beverwijk

Belg Henri Wilgenhof (19)

bij bevrijding van Beverwijk

De in Buizingen – in de provincie Vlaams-Brabant, ten zuiden van Brussel – woonachtige Eddy Wilgenhof stuurde drie foto’s en laat weten dat zijn vader Henri Charles Wilgenhof op 13 augustus 1926 is geboren in België, in een Nederlands gezin dat een jaar eerder uit Beverwijk emigreerde. Vader Henri maakte de bevrijding van Beverwijk mee…

In het begin van de Tweede Wereldoorlog kreeg het gezin Wilgenhof het moeilijk in hun nieuwe woonland en werd besloten hun zoon, toen 14 jaar, onder te brengen bij tante Annie Broeze-Wilgenhof en oom Ben Broeze. Het kinderloze echtpaar woonde toen aan de Gladiolenlaan 223, het huisnummer werd later gewijzigd in 100 en door de aanleg van de Plesmanweg is het woonhuis verdwenen. Henri heeft daar de hele oorlogsperiode doorgebracht, inclusief de Hongerwinter toen Brussel reeds was bevrijd. Het was voor hem niet mogelijk om Beverwijk te verlaten. Meteen na de bevrijding van Beverwijk is de dan 19-jarige Henri op de fiets teruggekeerd naar Brussel, naar zijn ouders. Hij overleed op 17 augustus 2008.

Henri’s ouders, Hendrikus Gerardus Wilgenhof en Johanna Cornelia Kelder woonden aanvankelijk in Beverwijk, aan de Baanstraat 61 en emigreerden – nog zonder kinderen – in 1925 naar België. Hij werkte in Beverwijk bij de SIHI Pompenfabriek Maters, die een vestiging in Brussel opende.

De familie Kelder moet een groot gezin zijn geweest: meer dan twintig kinderen anno 1900.

De twee bevrijdingsfoto’s (Beverwijk, 8 mei 1945) zijn door Henri Wilgenhof gemaakt.

Op de derde foto zit hij, uiterst rechts in het pak. De foto is zeer waarschijnlijk van kort na de bevrijding: jongeren verzameld rondom een koffergrammofoon.

De gemeente Beverwijk kent een Wilgenhoflaan, vernoemd naar Johannes Wilgenhof, een oom van Henri Wilgenhof. Johannes is geboren op 6 april 1910 in Beverwijk en kwam om op 14 mei 1940 in Rotterdam, aldus vermeldt de Erelijst der Gevallenen 1940-1945. Voor dat hij werd gemobiliseerd, was hij werkzaam als tuindersknecht in Beverwijk. Tijdens de mobilisatie werd hij ingedeeld bij het Korps Motordienst in Zeist.

Op 10 mei 1940 veroverden Duitse parachutisten het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam en landden Duitse watervliegtuigen op de Maas in de binnenstad van Rotterdam. Er ontbrandde een hevige strijd om het bezit van de Maasbruggen. Die waren van strategisch belang om de vesting Holland te veroveren. Na een verbeten strijd moest het Nederlandse leger op 14 mei capituleren, nadat de binnenstad door Duitse vliegtuigen was gebombardeerd. Johannes Wilgenhof sneuvelde tijdens deze gevechten. Zijn naam staat gegraveerd op het Monument voor vermisten van mei ’40, dat staat op het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen.

Ben (Benjamin Johannes) Broeze was na de oorlog vele jaren onder meer voorzitter van de Beverwijkse bloemenveiling Het Centrum in de Koningstraat en bestuurslid van de Bloemententoonstelling Het Kennemerhof.

Wim Spruit,

secretaris Stichting 4 mei Beverwijk

De bevrijding van Beverwijk… en Henri Wilgenhof, zittend in zwart pak, uiterst rechts. (Bron foto’s: Eddy Wilgenhof)

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.