Ga naar hoofdinhoud

Foto-expositie Beverwijk

Foto-expositie Beverwijk in de jaren 1939 – 1949

In de aanloop naar de Dodenherdenking en de viering van 75 jaar bevrijding organiseert de Stichting 4 mei Beverwijk een foto-expositie ‘Vijf jaar bezetting in Beverwijk’ in het Stadhuis op het Stationsplein.

Er is een keus gemaakt uit het privébezit van oud-stadsarchivaris Jan van der Linden. De foto’s, voorzien van een begeleidende tekst, vertellen een deel van het verhaal van Beverwijk tijdens de periode 1939-1949. Foto’s van de meidagen, het ‘gewone leven’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de bevrijding en Nederlands-Indië.

De foto-expositie wordt op donderdag 5 maart om 19.00 uur geopend door de voorzitter van de Stichting 4 mei Beverwijk, Teun-Jan Tabak.

Daarna zijn de foto’s te bezichtigen gedurende de openingstijden van het stadhuis. Op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-16.00 uur, op dinsdag van 09.00-12.30 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur. Voor meer informatie: website 4meibeverwijk.nl

Er volgen de komende maanden meer activiteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. Er is vorig jaar in Beverwijk-Wijk aan Zee een platform in het leven geroepen dat de activiteiten coördineert.

De hongerwinter 1944-’45. Een strenge winter valt in met zeer nadelige gevolgen voor de toch al niet rooskleurige voedselsituatie. Ook voor veel Beverwijkers is er gebrek aan brandstof en voedsel. Het gemiddelde dagrantsoen bedraagt nog maar 460 calorieën. Mensen uit Haarlem, Leiden en Den Haag trekken door Beverwijk op weg naar boeren in het noorden van de provincie. Om voedsel te kopen of te ruilen tegen waardevolle spullen.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.