Ga naar hoofdinhoud

Brief aan de scholen

Vier mei, elk jaar is het weer 4 mei. De dag waarop Nederland letterlijk en figuurlijk stilstaat  bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Ook in Beverwijk zijn er slachtoffers gevallen en worden de mensen die zijn gedood als gevolg van oorlogshandelingen op 4 mei herdacht. Officieel heet het: Op 4 mei herdenkt Nederland met  de Nationale Herdenking zijn slachtoffers, die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties, zowel als bij vredesoperaties. 

Wat doe je daarmee als school, als onderwijzer, leraar. Breng je het onder in de geschiedenisles, sluit je je op 4 mei met de school of met een klas aan bij de plaatselijke herdenking? Het is allemaal mogelijk en wordt door de Stichting 4 mei Beverwijk van harte ondersteund.

Voor scholieren van het basisonderwijs (groepen 7 en 8) en leerlingen in het voorgezet onderwijs heeft Mark Haije, bestuurslid van de Stichting 4 mei Beverwijk en beheerder van begraafplaats Duinrust, een programma ontwikkeld, dat is toegespitst op de Tweede Wereldoorlog in Beverwijk en Wijk aan Zee. 

  1. Een wandeling langs de oorlogsgraven en het Joods Namenmonument op begraafplaats Duinrust, waar tekst en uitleg wordt gegeven onder welke omstandigheden mensen door oorlogshandelingen zijn gedood. Aan het slot van deze tocht wordt een korte documentaire over de Tweede Wereldoorlog vertoond.
  2. Deelname aan een of meer herdenkingen in Beverwijk en/of Wijk aan Zee op 4 mei.

Deze programmaonderdelen, of een combinatie daarvan, kunnen een prima ondersteuning zijn om jongeren een beeld te geven van wat de oorlog in Beverwijk heeft aangericht. 

Ze worden u door de Stichting 4 mei Beverwijk aangeboden in de maand april.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met Mark Haije:  m.haije@beverwijk.nl of 06 55 12 84 21. Er zijn aan deelname aan dit project geen kosten verbonden. Voor alle deelnemende kinderen is er dit jaar een gratis fakkelspeldje beschikbaar en voor de leerkracht een boekje over de oorlogsgraven op Duinrust.  

Wie wil leven in het nu en in de toekomst, kan het verleden niet ontkennen, maar moet daar kennis van nemen en lering uit trekken.Wij hopen dat wij met deze activiteiten veel scholieren iets van die kennis over Beverwijk en de Tweede Wereldoorlog kunnen overbrengen.

Met vriendelijke groeten,

Wim Spruit, secretaris
Leliestraat 16
1943 LK Beverwijk
wimspruit@ziggo.nl

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.