Ga naar hoofdinhoud

Onthulling Joods Namenmonument Beverwijk op 20 maart 2022

Beverwijk krijgt eindelijk zijn Joods Namenmonument. Ter nagedachtenis aan de 99 Joodse inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee, die slachtoffer zijn geworden van de Jodenvervolging, wordt een monument geplaatst op begraafplaats Duinrust. Daarop staan de namen van 99 mannen, vrouwen en kinderen en de letters N.N.: Nomen Nescio, voor de onbekende slachtoffers.Het monument wordt op zondag 20 maart onthuld door rabbijn Shmuel Spiero en burgemeester Martijn Smit. Het monument is er gekomen dankzij het initiatief van de beheerder van de begraafplaats Mark Haije en stadsarchivaris Jan van der Linden.  

Het namenmonument krijgt een plek vóór de Joodse graven op Duinrust. Er is gekozen voor een corten stalen plaat, waarop roestvrij stalen platen – met daarop de namen – zijn aangebracht. Er tegenover komen twee banken te staan. Het Joods Namenmonument Beverwijk komt er dankzij subsidie van de gemeente Beverwijk.
Er is gekozen voor 20 maart, omdat in de daar opvolgende week het exact 80 jaar geleden is (25 maart 1942), dat de bezetter begon met het deporteren van Beverwijkse Joden naar Amsterdam. 

In de Breestraat staat een gedenkzuil, vlakbij de plek waar de synagoge heeft gestaan. 

Voor de onthulling spreken rabbijn Spiero en burgemeester Smit. Rabbijn Spiero zal het Jizkor bidden, het gebed voor de zielenrust van overledenen. Het gaat om een speciale versie om de vermoorde Joden te herdenken: ‘Gebed voor de slachtoffers van de nazi-terreur’. Hierin worden de namen genoemd van de concentratie- en vernietigingskampen in Europa waarin Joden zijn vermoord. 

Hieraan voorafgaand houdt de voorzitter van de Stichting 4 mei Beverwijk, Teun-Jan Tabak een inleiding in de aula van de begraafplaats over Joods Beverwijk. De Wijk aan Zeese musicus David van Aalderen verzorgt de muzikale omlijsting. 

De Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk (de heren Mark Haije, Wim Spruit, Jacky de Vries) is een werkgroep van de Stichting 4 mei Beverwijk. De onthulling is in aanwezigheid van genodigden. Het monument is te bezoeken gedurende de openingstijden van de begraafplaats,  van 10.00 – 18.00 uur.

Voor vragen en reacties: 4meibeverwijk@ziggo.nl    

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.