Ga naar hoofdinhoud

Expositie Stichting 4 mei Beverwijk

UITNODIGING

Samenwerking Stichting 4 mei en ISOO.nu

Foto-expositie Beverwijk

in de jaren 1939 – 1949

In de aanloop naar de Dodenherdenking organiseert de Stichting 4 mei Beverwijk een foto-expositie in ISOO.nu. In dit Centrum voor Fotografie op het Stationsplein 46 (het NS-stationsgebouw achter het stadhuis), zijn vanaf zaterdag 2 april 114 foto’s te zien waarop het verhaal van Beverwijk tijdens de periode 1939-1949 is weergegeven. Elke foto is voorzien van een tekst. De serie, afkomstig uit het privé-archief van oud-stadsarchivaris Jan van der Linden, is verdeeld in 7 blokken: ondermeer over de meidagen, het ‘gewone leven’ tijdens de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de bevrijding en Nederlands-Indië.

De foto-expositie is te zien vanaf zaterdag 2 april (12.00 tot 16.00 uur), op elke zaterdagmiddag tot en met 7 mei; op maandagen van 20.00 tot 22.00 uur en op de dag van de Dodenherdenking, woensdag 4 mei, in de ochtend vanaf 10.30 uur. Er komen meer momenten waarop de foto’s zijn te zien: actuele openingstijden zijn te vinden op de website www.isoo.nu en op Facebook (isoo.nu). De toegang is gratis.

U bent hartelijk welkom bij de opening van de expositie: 

zaterdag 2 april, 12.00 uur

door Teun-Jan Tabak,

voorzitter van Stichting 4 mei Beverwijk.

 

De Stichting 4 mei Beverwijk organiseert de komende weken meer activiteiten. Op zaterdag 23 april (15.00 uur) is er in de koffiekamer op begraafplaats Duinrust een openbare bijeenkomst waarop Jan van der Linden en bestuurslid Mark Haije informatie geven over de oorlogsgraven op Duinrust, de monumenten in Beverwijk enz. Geïnteresseerden dienen zich van tevoren aan te melden via markhaije@gmail.com

In maart en april krijgen leerlingen van het voortgezet- en basisonderwijs, alsmede de scoutinggroepen in Beverwijk een soortgelijk programma aangeboden.

De stichting is verantwoordelijk voor de jaarlijkse herdenkingen op het Stationsplein, Westerhoutplein en op Duinrust. De jaarrede op Duinrust wordt uitgesproken door mevr. Ria Schuitert, korpsofficier bij het Leger des Heils Kennemerland; het Tata Steel Orkest verzorgt de muzikale omlijsting.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.