Ga naar hoofdinhoud

Gedicht Frons

Frons

Vroeger toen ik klein was
begreep ik bijster weinig
wat ik wel wist
is dat ik stil moest zijn

ik wist het verschil
tussen officieel en informeel
niet letterlijk
maar van gevoel

Toen ontdekte ik ineens
die frons, op elk gezicht
twee minuten, niet te missen

Twee minuten
Fronsen
Monden dicht

De jaren verstreken
ik kwam steeds meer te weten
ik leerde van tranen en gemis

kwam dichterbij betekenis

Ik leerde van vreselijkheden
onredelijkheden
over oorlog en weggelaten woorden
de kracht van stilte
van ondergronds

En ik ondervond
vond bij mezelf die frons
honderdtwintig seconden
gegrond

Het begon me steeds meer te dagen

En vandaag ben ik vierentwintig jaar
ook in mijn gezicht is plaats
voor groeven
ook in mijn hoofd valt een stilte

voor vroeger
voor vandaag

Isa van Klaveren

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.