Ga naar hoofdinhoud

Herdenking bij Joods Namenmonument Beverwijk

Hoofdrol voor leerlingen Castor College

Eerste herdenking bij Joods

Namenmonument ontroerend

De eerste herdenking bij het Joods Namenmonument Beverwijk was een ontroerende en indrukwekkende bijeenkomst. Het waren met name de leerlingen en docenten van het Castor College – de adoptant van het namenmonument – die het hoge aantal bezoekers stil kregen. Drie leerlingen, Quincy van Heems, Vedinee Wadekar en Siam Basri, lazen de namen voor van de 99 Joodse inwoners die in maart 1942 door de Duitse bezetter werden weggevoerd en niet meer terugkeerden naar Beverwijk en Wijk aan Zee. Nina Baar en Tamara Klaver brachten hun zelfgeschreven gedichten ten gehore en Renzo ter Horst, Dinand de Groot en Giel van der Mey legden namens de school een bloemstuk.

En dit was nog maar een deel van het herdenkingsprogramma. Oud-stadsarchivaris van Beverwijk Jan van der Linden hield een toespraak over Joods Beverwijk. ‘De Joodse inwoners van toen, hebben Beverwijk mede gevormd tot de gemeente die het nu is. De Joden die de oorlog wel overleefden hadden het niet gemakkelijk. Van de 205 Joodse inwoners voor de Tweede Wereldoorlog keerden er 12 terug naar Beverwijk. Van een Joods leven in de stad was geen sprake meer, al was het maar omdat de synagoge in de Breestraat werd gesloten, verkocht en gesloopt’.

Burgemeester Martijn Smit sprak over het ‘blijven herdenken’ en liet met vreugde weten ‘trots te zijn op de betrokkenheid en inzet van docenten en leerlingen van het Castor College. Het is fantastisch dat deze school het namenmonument heeft geadopteerd. Dat geeft zekerheid voor de toekomst. De namen van de mannen, vrouwen en kinderen die op het monument staan, zijn alles wat we nog van hen hebben’.

De burgemeester was vergezeld van de wethouders Jaqueline Dorenbos-de Hen, Cecilia van Weel-Niesten en Ali Bal. Wethouder Teun-Jan Tabak was ook van de partij, maar dan in zijn functie van voorzitter van de Stichting 4 mei Beverwijk.

Er werd Jiddische en Joodse muziek ten gehore gebracht, burgemeester Martijn Smit legde een krans namens het gemeentebestuur; Jan van der Linden en Wim Spruit (coördinator Werkgroep Joods Namenmonument) deden hetzelfde, maar dan namens de Stichting 4 mei Beverwijk.

Met op de achtergrond een wapperende vlag halfstok en de hoorbare wind, was er twee minuten stilte. Na afloop pakten de scholieren hun fietsen en gingen naar huis. De overige gasten bleven napraten in de koffiekamer van de begraafplaats.

Het monument is vorig jaar onthuld door rabbijn Shmuel Spiero en burgemeester Martijn Smit. Het is er gekomen dankzij de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk.

VRAGEN, SUGGESTIES EN OVERIGE REACTIES? Graag per email: 4meibeverwijk@ziggo.nl

 

FOTOBIJSCHRIFTEN 

Wim Spruit en Jan van der Linden legden een krans namens de Stichting 4 mei Beverwijk. (Foto Leo Tillmans)

Burgemeester Martijn Smit en enkele leerlingen legden een krans namens het gemeentebestuur. (Foto Leo Tillmans)

Een aantal leerlingen luistert naar de toespraken. (Foto Leo Tillmans)

Er waren ruim 150 bezoekers bij de eerste herdenking. (Foto Leo Tillmans)

Burgemeester Martijn Smit tijdens zijn toespraak. (Foto Leo Tillmans)

Enkele leerlingen van het Castor College bekijken de namen op het monument. (Foto Leo Tillmans)

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.