Ga naar hoofdinhoud

Programma 4 Mei 2019

Dodenherdenking op Duinrust met Tata Steel Orkest, stadsdichter en scholieren

BEVERWIJK-WIJK AAN ZEE – De Dodenherdenking op zaterdag 4 mei voltrekt zich ook dit jaar op een aantal locaties: Stationsplein (12.50 uur), Westerhoutplein (18.30 uur), Wijk aan Zee (19.00 uur) en op begraafplaats Duinrust (19.30 uur).

De aula op Duinrust is dit jaar niet beschikbaar vanwege de vondst van asbest. Daarom vindt het programma plaats in een grote paviljoentent op het grasperk bij de oude ingang aan de Bankenlaan.

Op het Stationsplein is de herdenking van de Stichting Deportaties 1944 (razzia 16 april 1944) en Stichting Indië Monument. Na afloop is er koffie en thee in het stadhuis.

’s Avonds, op het Westerhoutplein, worden bij het bevrijdingsmonument kransen en bloemen gelegd door onder meer vertegenwoordigers van de gemeente, politieke partijen, Stichting 4 mei Beverwijk, Raad van Kerken IJmond, Turkse gemeenschap Beverwijk en de Scouting Beverwijk.

Scouts van de Admiraal van Kinsbergengroep, Die Wijck aan Duinjaghers en Wiawaha staan opgesteld bij het monument en assisteren bij de bloemlegging. Leerlingen van de Bethelschool, die het monument hebben geadopteerd, dragen gedichten voor.

De herdenkingbijeenkomst in Wijk aan Zee begint met een dienst in de Dorpskerk (Julianaplein), aansluitend is er een stille tocht over de begraafplaats, daarna is er een samenkomst bij het monument bij de strandopgang De Zwaanstraat.

Traditiegetrouw de grootste bijeenkomst is op begraafplaats Duinrust. Daar zal oud-gemeentesecretaris Jan de Wildt de jaarrede uitspreken en wordt er gemusiceerd door het houtensemble van het Tata Steel Orkest. In en nabij de paviljoentent op Duinrust dragen leerlingen van het Kennemer College zelfgeschreven gedichten voor. Isa van Klaveren, stadsdichter draagt voor uit eigen werk en burgemeester Martijn Smit houdt na de twee minuten stilte en het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus een korte toespraak. Aansluitend vindt de stille tocht plaats langs de graven ‘van hen die voor onze vrijheid hun leven lieten’. Bij de oorlogsgraven staan tientallen scouts opgesteld.

Tot slot is er rond 20.30 uur een samenzijn in de koffiekamer op Duinrust.

Radio Beverwijk zendt de herdenking op Duinrust live uit.

De herdenkingen op het Westerhoutplein en op begraafplaats Duinrust worden georganiseerd door de Stichting 4 mei Beverwijk.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de heer T.-J.(Teun-Jan) Tabak, voorzitter; de heer W.A. (Wim) Spruit, secretaris; de heer J.J.T.W.M. (Jan) Vink, penningmeester; mevr. C.C.(Carli) Bilars-Don, de heren W.H.L. (Wim) Moonen, M.J.W. (Mark) Haije en J. (Jelle) van Sas, bestuursleden.

Het bestuur wordt bijgestaan door oud-stadsarchivaris Jan van der Linden (Heemskerk) en de heer Paul Boonstra (gemeente Beverwijk).

Wie de stichting financieel wil steunen, kan een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk. De stichting ontvangt een bescheiden subsidie van de gemeente. Bijdragen van derden zijn van harte welkom.

Jan de Wildt Burgemeester Martijn Smit Stadsdichter Isa van Klaveren

Afbeeldingen van links naar rechts: Jan de Wildt, burgemeester Martijn Smit en stadsdichter Isa van Klaveren.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.