Ga naar hoofdinhoud

Programma herinneringbijeenkomst

Beverwijkers vertellen hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog
Zondag 3 mei in de Grote Kerk van Beverwijk, van 12.00 tot 14.30 uur.

Weg van Vrijheid

Orgelspel Hans Kelder
Welkom door Teun-Jan Tabak
Opening door burgemeester Freek Ossel
Gesprekken met Beverwijkers die de oorlog meemaakten
Stadsdichter Natasja Vermoten-Schreuder
Optreden Marco Bakker
Gesprekken met Beverwijkers die de oorlog meemaakten
Optreden koor Hollandse Nieuwe o.l.v. Frans Sueters

Op verschillende plekken in de kerk
Foto-expositie stadshistoricus Jan van der Linden
Expositie jongeren Kennemer College
Kunstschilders Joke Nuyens en Ans Zijlstra
Muziek harpiste Jacqueline Braak

Optreden koor Hollandse Nieuwe
Gesprekken met Beverwijkers die de oorlog meemaakten
Verhalen van jongeren
Dichters Alie Blokhuis en Jeroen Bakker
Optreden Marco Bakker
Gesprekken met Beverwijkers die de oorlog meemaakten
Optreden koor Hollandse Nieuwe
Om even stil van te worden, herdenking.
Afsluiting

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Stichting 4 mei Beverwijk, Stichting 16 april 1944 en ‘Indië-Monument Beverwijk’, in samenwerking met de gemeente Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.