Ga naar hoofdinhoud

Stichting 4 mei Beverwijk op zoek naar foto’s en privékiekjes

De Stichting 4 mei Beverwijk bereidt niet alleen de jaarlijkse Dodenherdenking op woensdag 4 mei voor, maar is ook druk doende met het thema ‘herdenken en vieren bevrijding’.

Eén van de activiteiten is een (bescheiden) tentoonstelling van foto’s die zijn gemaakt gedurende de oorlogsjaren en het jaar erna. De tentoonstelling is te bekijken in ISOO.nu (Stationsplein 46) (het NS-stationsgebouw achter het stadhuis), op zaterdagen van 12-16 uur. De foto’s zijn van Jan van der Linden (Heemskerk). De stichting is altijd op zoek naar tastbare herineringen van de tweede wereldoorlog en de bevrijding. Wie foto’s of ‘privékiekjes’ voor dit doel beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met de secretaris van de Stichting 4 mei Beverwijk, Wim Spruit: via email wim@spruitpr.nl of telefonisch 0251 212167.

De Bevrijdingsoptocht op 5 mei 1945 in Beverwijk. Deze foto, gemaakt in de Breestraat, is geplaatst in het (toenmalige) Kennemer Dagblad en toont vooral Beverwijkse kinderen die massaal de straat opgingen: zingend, dansend, feestend.

Expositie nog te zien op woensdag 4 mei, 10.30 – 12.30 uur. En voor het laatst op zaterdag 7 mei, 12.00 – 16.00 uur.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.