Ga naar hoofdinhoud

Op 4 mei staan we even stil

Op 4 mei staan we even stil, twee minuten. Dan gaan onze gedachten terug in de tijd. Naar de ellende van oorlog, de Tweede Wereldoorlog vooral. Ook in Beverwijk overleden mensen door oorlogsgeweld; Joodse stadsgenoten, verzetsstrijders, onderduikers, toevallige passanten, soldaten, hulpverleners, kinderen, gewone Beverwijkers. Op 4 mei noemen we namen van Beverwijkers die het oorlogsgeweld niet overleefden.
Ik vroeg mij af, waar woonden die gesneuvelde Beverwijkers, die tot mei 1940 gewoon jarig en gelukkig waren, naar school gingen, naar hun werk in de tuinderij of bij Hoogovens.

Hierbij een selectie van de straten waar ze woonden. Dichtbij dus, om de hoek misschien, wellicht bij u in de straat.
Om het leed van oorlog tastbaar te maken, om duidelijk te maken hoe oorlogsgeweld ook zomaar bij ons in de buurt toe kan slaan. Sta stil op 4 mei om 20.00 uur en laat de gedachten even gaan, naar de mensen van toen, die niet ouder werden. De algemene herdenking van de Stichting 4 mei Beverwijk is bij de graven van stadsgenoten die stierven, op de algemene begraafplaats Duinrust. Vanaf 19.15 uur bent u welkom, om 20.00 uur staan we twee minuten stil.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.