Ga naar hoofdinhoud

Scholieren Kennemer College

Oorlog begint heel klein, ontevreden met iets zijn

Sander Hilgers, Nadia van Egmond, Chiara Frontino en Roos Boots, vier leerlingen van het Kennemer College aan de Büllerlaan, dragen op 4 mei ’s avonds tijdens de dodenherdenking in Beverwijk hun gedichten voor over oorlog en vrede. In april hebben ze met hun klassen stil gestaan bij wat vrijheid werkelijk kan zijn. Ze bekeken oorlogsfilms, luisterden naar protestsongs, bezochten onder leiding van historicus Jan van der Linden de oorlogsgraven op begraafplaats Duinrust en maakten een vrijheidsschrift. En dan schrijven ze gedichten met zinnen als: ‘oorlog begint heel klein, niet tevreden met iets zijn, of iemand af lopen kraken, van een mug een olifant maken’, enkele regels van Nadia van Egmond.

“Door dit project willen we leerlingen laten nadenken over de gevolgen van oorlog en het belang en voorrecht van vrijheid”, zeggen Mirjam Pomp en Elly Twaalfhoven die het project op het Kennemer College coördineren.

De vier scholieren zijn door het Kennemer College en het 4 Mei Comité Beverwijk gevraagd hun gedichten voor te dragen tijdens het herdenken van de oorlogsslachtoffers in Beverwijk, en dan doen ze. Op 4 mei om 19.15 uur in de aula van de algemene begraafplaats Duinrust in Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.