Ga naar hoofdinhoud

Programma 2016

PROGRAMMA
Dodenherdenking in de aula van begraafplaats Duinrust
op woensdag 4 mei 2016, 19.15 uur

1. Opening door de heer Teun-Jan Tabak, voorzitter van de Stichting 4 mei Beverwijk
2. Muziek Tata Steel Orkest o.l.v. Marije Koopmans – O Haupt voll Blut und Wunden (J.S. Bach)
3. Toespraak door mevr. Ria Schuitert, kapitein Leger des Heils regio Kennemerland
4. Muziek Tata Steel Orkest – Abide with me
5. Declamatie door leerling van het Kennemer College
6. Muziek Tata Steel Orkest – Marsch der Priester (W. A. Mozart)

Hierna verlaten wij de aula voor de tocht naar de graven van Beverwijkers en anderen die vielen in de strijd voor onze vrijheid.
Kort voor 20.00 uur verzamelen wij ons op het grasveld bij de oude ingang van de begraafplaats Duinrust, waar leerlingen van het Kennemer College enkele gedichten declameren.
Om 20.00 uur houden wij twee minuten stilte en gedenken we de Beverwijkers en anderen die gedood zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Deze stilte wordt ingeluid en beëindigd met hoornsignaal.
Het programma wordt besloten met het gezamenlijk zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus (zie ommezijde voor de tekst)
Hierna houden wij een stille tocht langs de graven.
Om 20.30 uur is er nog in de aula van begraafplaats Duinrust een miniherdenkingsconcert plaats door het Tata Steel Orkest.
• Lascia ch’io pianga – G.F. Händel
• Menuet uit Berenice – G.F. Händel
• Gott der Vater wohn uns bei – J.S. Bach
• Nydia – J.P. Sousa
• Up in the morning early – R. Burns
• Roses of Picardy – H. Wood
Na afloop van dit concert, om ca. 20.55 uur, is er in de ontvangstruimte van de begraafplaats gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken.

WILHELMUS VAN NASSOUWE

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer !
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer !
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.

Logo 4mei Beverwijk

© foto’s en tekst: Stichting 4 mei Beverwijk
foto’s tenzij anders vermeld: Wim Moonen

De Belastingdienst heeft de Stichting 4 mei Beverwijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De beschikking gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2012. Wij zijn bevoegd om het ANBI-logo te gebruiken. Deze status betekent dat eenmalige giften of jaarlijks terugkerende donaties voor u aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen.

Ook bedrijven die een schenking doen of activiteiten sponsoren komen voor deze regeling in aanmerking. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl Het bankrekeningnummer van onze stichting is: NL38INGB0001975614 ten name van Stichting 4 mei Beverwijk.